مُسکن مجلس برای مستاجران

14:11 - 1403/02/02
طرح مجلس برای بازار اجاره، به کمک مستاجران می‌آید؟

در «متراژ» این هفته با نگاهی آماری به نرخ تورم اجاره، طرح و برنامه‌هایی که تاکنون برای بازار اجاره طراحی و اجرا شده‌اند مرور شده و در یک بررسی میدانی اولین تغییرات بازار اجاره در فروردین ۱۴۰۳ رصد شده است.

همین‌طور از اعضای شورای شهر تهران سوال شده که چرا همچون سایر کشورهای دنیا، شهرداری به بازار اجاره وارد نمی‌شود؟

اقبال شاکری عضو‌کمیسیون عمران هم از طرح مجلس برای حمایت از مستاجران رونمایی کرده و آخرین تغییرات این طرح را توضیح داده است. طرحی که به گفته این نماینده مجلس برای بازار مسکن یک «مُسکن» است.