واگذاری سرخابی‌ها عملکرد آنها را ارتقا می‌دهد؟

13:12 - 1403/02/07
حسن خوش‌پور، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که با واگذاری سرخابی‌ها عملکرد آنها ارتقا خواهد یافت؟ می‌گوید: گمان نمی‌کنم، چون تاکنون مدیریت باشگاه دست نهادهای دولتی بوده و در حال حاضر نیز دست بانک‌ها که هلدینگ بزرگ شبه دولتی هستند، قرار گرفته است. اینها امکان استقرار مدیریت حرفه‌ای بر باشگاه‌ها را ندارند.

خوشپور ادامه می‌دهد: در دنیا باشگاه‌های فوتبال را سرمایه‌گذاران منفرد بخش خصوصی با انگیزه‌های کسب درآمد یا انگیزه‌های حرفه‌ای ایجاد و رشد می‌دهند. خود باشگاه نیز با ماهیت حرفه‌ای و کسب درآمد فعالیت می‌کند و تمام عوامل محیطی آن جامعه در راستای این کسب و کار است.

او می‌گوید: بنگاه‌داری در دنیا یک حرفه سودآوری است که از انگیزه‌های موجود جامعه در ورزش برای کسب سود استفاده می‌کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: نه خریداران این باشگاه‌ها صلاحیت دارند و نه فضای حاکم بر باشگاه تغییر کرده است. آن سازوکارهای مورد نیاز برای اینکه دو باشگاه بتوانند با انگیزه سودآوری فعالیت کنند، وجود ندارد . بنابراین نمی‌توان آن را خصوصی سازی تلقی کرد.