ابراهیم رییسی از ۵۹ تا ۱۴۰۳

15:31 - 1403/03/01
سید ابراهیم رئیس‌الساداتی، معروف به ابراهیم رئیسی، در سال 1339 در شهر مشهد به دنیا آمد. بعد از گذراندن دوره ابتدایی، دروس حوزوی را در مشهد شروع کرد و پیش از انقلاب برای ادامه تحصیل حوزوی به قم رفت.

سید ابراهیم رئیس‌الساداتی، معروف به ابراهیم رئیسی، در سال 1339 در شهر مشهد به دنیا آمد. بعد از گذراندن دوره ابتدایی، دروس حوزوی را در مشهد شروع کرد و پیش از انقلاب برای ادامه تحصیل حوزوی به قم رفت.

سال 59، سال ورود رئیسی به عرصه مدیریت بود.

از سال 68 به مدت پنج سال دادستان تهران بود در سال 83 روی کرسی معاون اول قوه قضاییه نشست.  

ابراهیم رئیسی اسفند سال ۹۴، با حکم رهبری به عنوان تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد و در سال 97 رییس قوه قضاییه شد. ابراهیم رئیسی در 61 سالگی یعنی در سال 1400 رییس جمهور ایران شد.