سودآوری سرمایه‌گذاری سیمان

12:23 - 1403/03/07
بررسی گزارش صورت سود و زیان 12 ماهه 1402 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو) نشان می دهد این شرکت بیش از 150 درصد رشد در درآمدهای عملیاتی داشته است. همچنین سود خالص این نماد از 1200 میلیارد تومان در سال 1401 به رقم 3200 میلیارد تومان برای سال مالی 1402 افزایش پیدا کرده است.

نماد «فباهنر» نیز در گزارش سالانه خود از افزایش 12 درصدی سود خالص خبر داده است . سود خالص فباهنر برای سال مالی 1402 مبلغ 1654 میلیارد تومان گزارش شد.

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور در گزارش 1402 با رشد بیش از 100 درصدی درآمدهای عملیاتی خود 3479 میلیارد تومان سود خالص را گزارش کرده که نسبت به سال 1401 رشد 85درصدی داشته است.

فنورد نیز دیگر نمادی است که در گزارش صورت سود و زیان خود با رشد 96 درصدی در سود خالص مواجه شد.

شرکت ایران خودرو دیزل نیز از افزایش نرخ فروش محصولات خبر داده است. همچنین نماد قند ارومیه در کنار سایر هم گروهی‌های خود خبر از افزایش نرخ فروش محصولات در سال جدید داد.