ارقام تکراری در بورس تهران / اثر دامنه نوسان جدید در معاملات سهام

15:09 - 1403/03/07
روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای پنجمین روز متوالی منفی شد و 363 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.

در معاملات روز دوشنبه 7 خرداد ماه 1403، شاخص کل بورس تهران 22 هزار و 505 واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 56 هزار و 557 واحد رسید. 

شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش 5 هزار و 172 واحدی در رقم 680 هزار و 382 واحدی ایستاد. 

شاخص کل فرابورس با افت 213 واحدی به رقم 22 هزار و 368 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش هزار و 679 واحد به سطح 119 هزار و 749 واحد رسید. 

تداوم خروج پول حقیقی از بورس تهران

روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای پنجمین روز متوالی منفی شد و 363 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.

امروز نماد بوعلی بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن 49 میلیارد تومان بود. پس از بوعلی، نمادهای فولاد، وسالت، بورس و وامید بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای غبهار، وخارزم، خساپا، پارسیان و وبملت تعلق داشت.

ارقام تکراری در بورس تهران / اثر دامنه نوسان جدید در معاملات سهام17

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس و فرابورس

امروز نمادهای فولاد، فملی، فارس، شپنا، وامید و شبندر نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای شهر، تنوین و تایرا از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای شگویا، زاگرس و آریا بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای تماوند، حخزر و حگهر نمادهایی هستند که اثر افزایشی بر شاخص کل فرابورس داشتند.

در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نماد فولاد بیشترین تراکنش را داشت و شستا و ذوب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز فزر، خاور و فصبا بیشترین تراکنش را داشتند. 

ارزش معاملات سهام 

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 397 هزار و 223 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 391 هزار و 453 میلیارد تومان بود که 99 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد.

ارزش معاملات خرد نیز با افزایش 43 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 2 هزار و 936 میلیارد تومان رسید. 

ارقام تکراری در بورس تهران / اثر دامنه نوسان جدید در معاملات سهام5

پرمعامله‌ترین سهم‌ها

در معاملات امروز نماد فولاد بیشترین ارزش معاملات   بازار سهام   را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 93 میلیارد تومان بود. 

پس از فولاد، وبملت بیشترین ارزش معاملات را داشت و بوعلی رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد فملی و خودرو در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات نیز سهام ذوب با تعداد 607 میلیون و 629 هزار و 281 سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وبملت تعلق داشت. دو نماد فولاد و خودرو نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

صف‌های خرید و فروش بورس  

در معاملات دوشنبه، 30 نماد صف خرید داشتند و 376 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 453 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 105 میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با ریزش 49 درصدی به هزار و 229 میلیارد تومان رسید.

نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

ارقام تکراری در بورس تهران / اثر دامنه نوسان جدید در معاملات سهام14