ورود سرمایه حقیقی به بورس تهران

16:22 - 1403/03/09
روز چهارشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی مثبت شد و 74 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد.

در معاملات روز چهارشنبه 9 خرداد ماه 1403، شاخص کل بورس تهران 16 هزار و 209 واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 86 هزار و 84 واحد رسید. 

شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افزایش 3 هزار و 675 واحدی در رقم 685 هزار و 371 واحدی ایستاد. 

شاخص کل فرابورس با رشد 199 واحدی به رقم 22 هزار و 695 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش هزار و 465 واحد به سطح 121 هزار و 987 واحد رسید. 

ورود پول حقیقی به بورس تهران

روز چهارشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی مثبت شد و 74 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد. 

امروز نماد نوری بیشترین ورود پول حقیقی را داشت که ارزش آن 28 میلیارد تومان بود. پس از نوری، نمادهای وخارزم، تاپیکو، دکوثر و ثامان بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

در سوی دیگر، بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای خفناور، دارو، شستا، شهر و کرومیت تعلق داشت.

ورود سرمایه حقیقی به بورس تهران8

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس و فرابورس

امروز نمادهای فولاد، فملی، شپنا و شستا نمادهای سبز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای افق، شیراز و سدشت از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای آریا، شگویا و هرمز بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای کگهر، مادیرا و بپاس نمادهایی هستند که اثر کاهنده بر شاخص کل فرابورس داشتند.

در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نماد بوعلی بیشترین تراکنش را داشت و ثفارس و شهر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز شفام، کرومیت و ثپردیس بیشترین تراکنش را داشتند. 

ارزش معاملات سهام 

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 5 هزار و 434 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 147 میلیارد تومان بود که 3 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد.

ارزش معاملات خرد نیز با کاهش 19 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 2 هزار و 237 میلیارد تومان رسید. 

ورود سرمایه حقیقی به بورس تهران20

پرمعامله‌ترین سهم‌ها

در معاملات امروز نماد ثفارس بیشترین ارزش معاملات   بازار سهام   را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 33 میلیارد تومان بود. 

پس از ثفارس، وامید بیشترین ارزش معاملات را داشت و بوعلی رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد وتوس و مادیرا در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات نیز سهام شستا با تعداد 178 میلیون و 891 هزار و 995 سهم در صدر قرار گرفته است. فاذر در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به شهر تعلق داشت. دو نماد وخارزم و وپارس نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

صف‌های خرید و فروش بورس  

در معاملات چهارشنبه، 316 نماد صف خرید داشتند و 104 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 14 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 868 میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با ریزش 21 درصدی به 244 میلیارد تومان رسید.

نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

ورود سرمایه حقیقی به بورس تهران11