رشد 130 درصدی فرار سرمایه از بورس

14:50 - 1403/03/19
روز شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 509 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد که نسبت به روز قبل 130 درصد افزایش داشته است.

در معاملات روز شنبه 19 خرداد ماه 1403، شاخص کل بورس تهران 18 هزار و 545 واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 63 هزار و 572 واحد رسید. 

شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش 3 هزار و 596 واحدی در رقم 675 هزار و 574 واحدی ایستاد. 

شاخص کل فرابورس با افت 223 واحدی به رقم 22 هزار و 228 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش هزار و 603 واحد به سطح 117 هزار و 958 واحد رسید. 

خروج پول حقیقی از بورس تهران

روز شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 509 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد که نسبت به روز قبل 130 درصد افزایش داشته است. 

امروز نماد خودرو بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن 29 میلیارد تومان بود. پس از خودرو، نمادهای فملی، فولاد، خساپا و شپنا بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای وخاور، همراه، فزر، شفام و حپترو تعلق داشت.

رشد 130 درصدی فرار سرمایه از بورس20

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس و فرابورس

امروز نمادهای فملی، فولاد و شپنا نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای وتجارت، وتوکا و وتوس از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای آریا، شگویا و هرمز بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای تجلی، نیان و بساما نمادهایی هستند که اثر افزایشی بر شاخص کل فرابورس داشتند.

در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نماد ذوب بیشترین تراکنش را داشت و وتجارت و وبملت در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز شفام، خاور و فزر بیشترین تراکنش را داشتند. 

ارزش معاملات سهام 

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 8 هزار و 46 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 944 میلیارد تومان بود که 12 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد.

ارزش معاملات خرد نیز با کاهش 11 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 2 هزار و 10 میلیارد تومان رسید. 

رشد 130 درصدی فرار سرمایه از بورس4

پرمعامله‌ترین سهم‌ها

در معاملات امروز نماد فولاد بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 105 میلیارد تومان بود. 

پس از فولاد، وتجارت بیشترین ارزش معاملات را داشت و شپنا رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد خودرو و وبملت در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات نیز سهام فولاد با تعداد 2 میلیارد و 155 میلیون و 626 هزار و 943 سهم در صدر قرار گرفته است. ذوب در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وتجارت تعلق داشت. دو نماد وبملت و خودرو نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

صف‌های خرید و فروش بورس  

در معاملات شنبه، 26 نماد صف خرید داشتند و 489 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت 21 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 140 میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش 85 درصدی به هزار و 67 میلیارد تومان رسید.

نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

رشد 130 درصدی فرار سرمایه از بورس13