قلک بورسی سبد رای

14:53 - 1403/03/19
یکی از مسائل و رویداد‌های سیاسی نیز که می‌توان اثرات را آن بر بازار سهام مورد بررسی قرار داد، انتخاباتی است که در کشور‌ها برگزار می‌شود. انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات مجلس از جمله مهم‌ترین انتخاباتی است که با فاصله زمانی چهار سال یک‌بار در کشور انجام می‌شود.

با نزدیک شدن به ایام انتخابات بار دیگر نوبت به مطرح شدن وعده‌های مختلف نامزدها در حوزه‌های اقتصادی و غیر‌اقتصادی رسیده است.

البته در دوره‌های گذشته وعده‌های اقتصادی بیش از سایر حوزه‌ها پررنگ بوده و نامزدها تلاش کردند که از طریق همین وعده‌ها که در موارد زیادی هم تنها در مرحله شعار مانده، رای مردم را به سمت خود جلب کنند.

در این دوره انتخابات، خیلی زود سروکله بورس در شعارها و کمپین های تبلیغاتی نامزدها پیدا شده است.