ناکامی حقوقی‌ها در بالا کشیدن بورس

16:17 - 1403/03/20
امروز نمادهای فملی و فولاد با حمایت حقوقی سبزپوش شدند و بیشترین اثر مثبت را بر شاخص گذاشتند، اما در نهایت شاخص قرمزپوش ماند.

 در معاملات روز یکشنبه 20 خرداد ماه 1403، شاخص کل بورس تهران 2 هزار و 925 واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 61 هزار و 465 واحد رسید. 

شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش 3 هزار و 329 واحدی در رقم 672 هزار و 330 واحدی ایستاد. 

شاخص کل فرابورس با افت 119 واحدی به رقم 22 هزار و 109 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش 995 واحد به سطح 116 هزار و 978 واحد رسید. 

خروج پول حقیقی از بورس تهران

روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 406 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.

امروز نماد شهر بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن 13 میلیارد تومان بود. پس از شهر، نمادهای بوعلی، خودرو، فملی و فولاد بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای وبملت، وخارزم، ونوین، زاگرس و نیان تعلق داشت.

ناکامی حقوقی‌ها در بالا کشیدن بورس12

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس و فرابورس

امروز نمادهای نوری، بوعلی و وامید نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای فولاد، فملی، وبملت و شستا از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای آریا، هرمز و زاگرس بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای تجلی، خاور و خدیزل نمادهایی هستند که اثر افزایشی بر شاخص کل فرابورس داشتند.

در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نماد ذوب بیشترین تراکنش را داشت و خودرو و فولاد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز شفام، خاور و کرمان بیشترین تراکنش را داشتند. 

ارزش معاملات سهام 

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 6 هزار و 455 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 690 میلیارد تومان بود که 11 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد.

ارزش معاملات خرد نیز با افزایش 35 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 2 هزار و 720 میلیارد تومان رسید. 

ناکامی حقوقی‌ها در بالا کشیدن بورس19

پرمعامله‌ترین سهم‌ها

در معاملات امروز نماد وبملت بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 56 میلیارد تومان بود. 

پس از وبملت، فولاد بیشترین ارزش معاملات را داشت و خودرو رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد فملی و خگستر در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات نیز سهام ذوب با تعداد 601 میلیون و 575 هزار و 935 سهم در صدر قرار گرفته است. وبملت در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به شستا تعلق داشت. دو نماد خودرو و کرمان نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

صف‌های خرید و فروش بورس  

در معاملات یکشنبه، 52 نماد صف خرید داشتند و 259 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 77 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 248 میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش 34 درصدی به 707 میلیارد تومان رسید.

نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

ناکامی حقوقی‌ها در بالا کشیدن بورس3