بر اساس آمارهای رشد اقتصادی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲؛

سنگینی صادرات در رشد اقتصادی ۱۴۰۲

16:36 - 1403/04/02
اکوایران: بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی به روش هزینه در سال گذشته به سطح ۵ درصد رسید. مهمترین عامل رشد اقتصادی در این سال صادرات کالاها و خدمات بوده است.

به گزارش اکوایران و بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲، رشد اقتصادی به روش هزینه‌ای ۵ درصد بوده است. طبق این آمارها رشد اقتصادی سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.

بر اساس این آمار، رشد «واردات کالاها و خدمات» و «مصرف نهایی بخش خصوصی» در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش داشته و از سوی دیگر رشد «صادرات کالاها و خدمات»، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» و «مصرف نهایی بخش دولتی» با افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ مواجه شده است.

همچنین طبق این داده‌ها مهمترین بخش ایجاد کننده رشد اقتصادی در سال گذشته «صادرات کالاها و خدمات» بوده است.

در ادامه نگاهی به رشد اقتصادی در سال گذشته و اجزای هزینه‌ای آن خواهیم داشت و هر بخش را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

مصرف نهایی بخش دولتی همچنان در حال کاهش

 بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود اقدام به انتشار رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ کرده آن هم به روش هزینه‌ای. بر اساس این آمار رشد اقتصادی به روش هزینه در سال گذشته معادل ۵ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ با افزایش ۱.۲ واحد درصدی مواجه شده است.

بررسی اجزای هزینه‌ای رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد مصرف نهایی بخش خصوصی با کاهش رشد نسبت به سال ۱۴۰۱ مواجه شده است. بر این اساس رشد مصرف خصوصی در سال ۱۴۰۱ معادل ۸.۷ درصد بوده که با کاهش به ۴.۱ درصد در سال گذشته رسیده است.

دومین بخش هزینه‌ای رشد اقتصادی، مصرف نهایی بخش دولتی است. طبق آمارها رشد این بخش در هر دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ منفی بوده است. بر اساس این آمار رشد مصرف دولتی در سال ۱۴۰۱ معادل منفی ۳.۶ درصد بوده که با افزایش به منفی ۱.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. لذا به طور کلی می‌توان گفت هزینه‌کرد دولت از کالاها و خدمات در دو سال گذشته کاهشی بوده است.

سومین بخش تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. رشد این بخش می‌تواند نشان‌دهنده حرکت موتور توسعه در کشور باشد. بر اساس این آمارها رشد تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۷ درصد بوده که با افزایش به ۷.۲ درصد در سال گذشته رسیده است.

دو بخش دیگر صادرات و واردات است که بررسی آن‌ها در کنار هم معنی پیدا می‌کند. در سال ۱۴۰۱ رشد صادرات کالاها و خدمات ۸.۲ درصد و رشد واردات کالاها و خدمات ۷.۵ درصد بوده است. اما این رشد متعادل میان صادرات و واردات در سال ۱۴۰۲ حفظ نشده است. به طوریکه در سال گذشته رشد صادرات بیش از دو برابر و رشد واردات کمتر از نصف شده است.

به بیان آماری رشد صادرات کالاها و خدمات در سال ۱۴۰۲ به سطح ۱۷.۱ درصد و رشد واردات کالاها و خدمات در این سال به سطح ۳ درصد رسیده است.