نگاه بورس به کابینه پزشکیان است

17:00 - 1403/04/20
در دوره انتخابات چهاردهم دو نوع نگاه به اقتصاد وجود داشت. یک نوع نگاه تمرکزگرا و معتقد به دخالت دولت و نگاه دیگر به سازوکار اقتصاد آزاد نزدیک‌تر بود. به همین دلیل نگرانی در بازار سهام وجود داشت که نتیجه انتخابات چه می‌شود که با مشخص شدن نتیجه آن فعلا انتظارات مثبتی در بازار ایجاد شده است.

به عقیده مهدی رباطی، کارشناس بازار سرمایه بازار سهام در حال حاضر ثبات متمایل به رونق خواهد داشت.

رباطی در ادامه به بازدهی شاخص بورس و مقایسه آن در دولت‌های قبل پرداخت.

به گفته وی، تلقی اشتباهی که در بسیاری از فعالین بازار وجود دارد این است که تورم به نفع بورس است. در صورتی که تورم به ضرر بازار سهام است. تورم منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد می‌شود که بازارهای غیرمولد شروع به رشد می‌کنند اما بازار سهام در بی‌ثباتی رشد نمی‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص آینده بازار سرمایه گفت: «تا مشخص شدن کابینه دولت جدید و سیاست‌های اتخاذ شده آن و نتیجه انتخابات آمریکا باید منتظر ماند، اما رفتار شاخص بورس نشان می‌دهد که سیکل نزولی 60 ماهه خود را در نوامبر و دسامبر امسال تمام خواهد کرد.»