تنها نمادی که متوقف و تنها نمادی که تعلیق شد

14:33 - 1400/01/17
نمادی که امروز تعلیق شد و نمادی که متوقف شد.

دنیای بورس | نمادی که تعلیق شد و نمادی که متوقف شد:

جم | به استناد ماده 16 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت 2 روز کاری متوقف می گردد.

وآذر | به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 1399/11/01 تعلیق می گردد.