برنامه انتشار اوراق تامین اجتماعی

01:16 - 1400/01/18
تامين اجتماعي قصد دارد ٥٠٠٠ ميليارد تومان اوراق تامين مالي منتشر کند.

با نظر موافق ربيعي وزير رفاه ، تامين اجتماعي ٥٠٠٠ ميليارد تومان اوراق تامين مالي با نرخ ١٧.٥ درصد ساليانه منتشر می‌شود. اين اوراق از طريق تامين سرمايه امين پذيره‌نويسي و عرضه می‌شود.

قرار است اين اوراق تا قبل از ادغام هلدينگ‌هاي پتروشيمي وزارت رفاه با سهم ٢٥ درصدي شستا در تركيب سهامداري منتشر و پذيره‌نويسي شوند. در همین حال مدیرعامل شستا نیز در گفت‌وگویی با اشاره اینکه 25 درصد سهام پتروشیمی کشور در اختیار شستا است، از ادغام هلدینگ‌های پتروشیمی وزارت رفاه خبر داد.