ضبط اموال دو شرکت بورسی در عراق

09:57 - 1400/01/21
عراق دیروز همه اموال منقول و غیرمنقول دو نهاد ایرانی بانک سینا و گروه بهمن در عراق را به اتهام «تامین مالی تروریسم» مسدود کرد.

بغداد الیوم: در بیانیه رسمی کمیسیون عراق آمده است: در نشستی فوق العاده در روز ۴ نوامبر (۱۳ آبان) -به موجب قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم- همه اموال منقول و غیر منقول «بانک سینا» و «گروه بهمن» ضبط می‌شود. در این بیانیه همچنین اقدام‌های لازم درباره توقف فعالیت‌ شعبه‌های بانک پارسیان در عراق به بانک مرکزی عراق محول شده تا در این باره تصمیم‌های لازم را بگیرد.

ضبط اموال دو شرکت بورسی در عراق4