نحوه معامله اوراق ۳۵ بانک در فرابورس

11:45 - 1400/01/21
مدیرعامل فرابورس با اشاره به امکان اوراق بهادارسازی ۲۰ هزار میلیارد تومانی ، نحوه حضور بانک مرکزی و ۳۵ بانک و موسسه اعتباری در عملیات بازار باز و معاملات اوراق بانکی را اعلام کرد.

ایرنا: امیر هامونی با اشاره به حضور بانک مرکزی و حدود ۳۵ بانک و موسسه اعتباری در عملیات بازار باز گفت: بانک و موسسات اعتباری، می‌توانند بخشی از کسری یا مازاد وجه را از طریق فروش یا خرید اوراق مالی اسلامی منتشره در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس جبران یا خرج کنند.
وی افزود: بانک مرکزی هم می‌تواند وثیقه‌گیری اوراق مالی اسلامی منتشره دولت را در ازای اضافه برداشت بانک‌ها و یا اعطای خط اعتباری انجام دهد.
این مقام مسئول ادامه داد: طبق بند دو قسمت م تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ ، دولت اجازه دارد در صورت اجرای عملیات بازار باز و وثیقه‌گذاری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده به بانک‌ها را تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان بهادار سازی کند.
هامونی افزود: علاوه بر این بانک مرکزی صرفا مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف‌شده در این بازار است و معاملات این اوراق به عنوان دارایی بانک‌ها در نمادهای "اخزا" در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس انجام خواهد شد . همچنین بانک مرکزی برای استفاده از ابزارهای بازار محور سیاست‌های پولی اقدام به اوراق بهادارسازی و معاملات آن می‌کند .
وی در خصوص نحوه معاملات هم توضیح داد: معامله اوراق بانک ها در محیطی جدا از ۲۴ اسناد خزانه اسلامی فرابورس و با تسویه T+ ۰ ( همان روز ) انجام خواهد شد . جریان انتقال پول از طریق بانک مرکزی و فرایند تسویه و پایاپای هم از طریق شرکت سپرده‌گذاری وجوه انجام خواهد شد.