تولیدات 8 ماهه سنگ آهن/ سهم 11 بورسی چقدر است؟

12:25 - 1400/01/21
آمار تولیدی در سه بخش تولید آهن اسفنجی، گندله سنگ آهن و کنسانتره سنگ آهن برای 19 واحد تولیدی تا پایان آبان ماه منتشر شد. سهم 11 شرکت بورسی فولادی و معدنی بورس چقدر است؟
  • بیشترین میزان تولید آهن اسفنجی

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کالاخبر، بررسی عملکرد ۱۹ واحد تولیدی بزرگ در بخش معدن وصنایع معدنی در دوره ۸ ماهه امسال گویای تولید ۱۸ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۲۶۶ تن آهن اسفنجی است که نسبت به دوره مشابه پارسال رشد ۸ درصدی را نشان می‌دهد.

آمار ۱۹ مجموعه بزرگ کشور شامل فولادمبارکه، سفید دشت، سبا، هرمزگان، کاوه جنوب، غدیر، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، خوزستان، خراسان، ذوب‌آهن، میانه، سبزوار، شادگان، صبافولاد، نی‌ریز، ارفع، گلگهر، چادرملویزد، بافت نشان می‌دهد در آبان ماه امسال این واحد‌ها ۲ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۱۹۷ تن آهن اسفنجی تولید کردند که در مقایسه با ماه مشابه پارسال ۱۳ درصد رشد را ثبت کردند.

بر اساس آمار واحدهای تولیدی مزبور در دوره هشت ماهه امسال، بیشترین تولید انجام شده با رقم چهار میلیون و ۵۵۷ هزار و ۸۵۵ تن مربوط به فولادمبارکه است و بیشترین رشد نیز در این دوره مورد بررسی با ۱۹۸ درصد نسبت به هشت ماهه ۹۷ متعلق به آهن و فولاد گل‌گهر (طرح کوثر) است. همچنین فولاد سبزوار در آبان ماه ۹۸ با ثبت رشد ۳۷ درصدی نسبت به آبان ۹۷ بالاترین میزان رشد در بین واحدهای مزبور را به خود اختصاص داد.

 

  • بیشترین میزان تولید گندله سنگ‌آهن

عملکرد ۹ واحد تولیدی فولادمبارکه، فولاد خوزستان، شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، فولاد خراسان، سنگ‌آهن چادرملو، گل‌گهر، اپال پارسیان سنگان، فولاد سنگان و صبا نور در دوره ۸ ماهه امسال خبر از تولید ۲۷ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۲۵۵ تن گندله سنگ‌آهن داد که نسبت به مدت مشابه پارسال بدون تغییر بود.

بیشترین میزان تولید گندله سنگ‌آهن در دوره یاد شده، مربوط به شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با هشت میلیون و ۱۱۶ هزار و ۹۰۱ تن که رشد ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ دارد و در عین حال فولاد خراسان نیز در دوره این گزارش، بیشترین رشد را نسبت به هشت ماهه پارسال با رقم ۱۱۳ درصد ثبت کرد.

آبان ماه امسال میزان تولید گندله سنگ‌آهن واحدهای یاد شده به رقم سه میلیون و ۳۷۵ هزار و ۴۶۵ تن رسید که در مقایسه با آبان ۹۷ رشد هشت درصدی را نشان می‌دهد و فولاد سنگان خراسان در آبان امسال با رشد ۱۰۳ درصدی در بین واحد‌های مزبور عملکرد بهتری داشت.

 

  • بیشترین میزان تولید کنسانتره سنگ‌آهن

براساس آمار ۹ مجموعه تولیدی سنگ‌آهن جلال آباد، گهر زمین، اپال پارسیان سنگان، صنعتی و معدنی توسعه ملی، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، گل‌گهر، چادرملو، سنگ‌آهن مرکزی و صبا نور در هشت ماهه امسال تولید کنسانتره سنگ‌آهن به رقم ۳۱ میلیون و ۵۴۸ هزار و ۸۲۹ تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال چهار درصد افزایش را نشان می‌دهد.

آبان ماه امسال هم واحد‌های یاد شده سه میلیون و ۹۳۴ هزار و ۶۴۸ تن تولید کنسانتره سنگ‌آهن داشتند که نسبت به آبان ۹۷ رشد سه درصدی دارد.

بیشترین میزان تولید کنسانتره سنگ‌آهن مربوط به شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در دوره هشت ماهه امسال با رقم ۱۰ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۱۲۹ تن بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد رشد دارد.

علاوه بر این بالاترین رشد در بین واحد‌های مزبور در دوره هشت ماهه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال با رقم ۶۷ درصد مربوط به شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی است و همچنین سنگ‌آهن جلال آباد هم در آبان ماه ۹۸ بیشترین افزایش را در بین واحد‌های مورد بررسی با رقم ۱۱۱ درصد ثبت کرده است.