4 نمادی که امروز بسته میشوند + عکس

13:03 - 1400/01/21
4 نمادی که در پایان دادوستدهای امروز بسته میشوند، کدامند؟
4 نمادی که امروز بسته میشوند + عکس

به گزارش «دنیای بورس»، 4 نمادی که در پایان دادوستدهای امروز بسته میشوند، کدامند؟