« غالبر » و « سقاین » و « بکاب » متوقف شدند + چرا

15:16 - 1400/01/21
لبنیات کالبر و سیمان قاین و صنایع جوشکاب یزد امروز متوقف شد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از بورس تهران، غالبر به استناد ماده 19 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ظن دستکاری بازار (مبتنی بر اطلاعات یا معاملات) نماد معاملاتی ناشر حداکثر تا تاریخ 1399/10/09 ) متوقف می گردد.

همچنین بورس تهران اعلام کرد: سقاین به استناد ماده 16 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت 2 روز کاری متوقف می گردد.

همچنین بکاب به استناد ماده 19 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ظن دستکاری بازار (مبتنی بر اطلاعات یا معاملات) نماد معاملاتی ناشر حداکثر تا تاریخ 1399/10/10 ) متوقف می گردد.