تامین مالی ۳۸ هزار میلیارد تومانی در بورس

11:38 - 1400/01/25
از اسفندماه سال ۸۹ تاکنون رقمی در حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه تامین مالی انجام شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار: به گفته علی سعیدی؛ معاون سازمان بورس و اوراق بهادار از اسفندماه سال ۸۹ تاکنون دولت و بخش‌خصوصی و بسیاری از شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس، رقمی نزدیک ۳۸ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین مالی انجام دادند.

سعید تاکید می‌کند: امروز مدیران صندوق‌های سرمایه گذاری در مجموع ۱۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی را مدیریت می‌کنند اما برای اینکه بتوانند موفق تر از این عمل کنند انجام برخی پیش نیازها ضروری است.