همراه با گزارش‌های فصل پاییز (13)

درخشش «غشاذر» در غذایی‌ها

11:55 - 1400/01/25
گزارش‌های مالی فصل سوم شرکت‌های گروه غذایی در شرایطی منتشر شد که روند یکسانی را در نحوه سودآوری آنها نمی‌توان مشاهده کرد. در این میان اما، تعدیل مثبت بیش از 40 درصدی سود «غشاذر» جلب توجه می‌کند.

درخشش «غشاذر» در غذایی‌ها4