همراه با گزارش‌های فصل پاییز (15)

تعدیل مثبت دسته‌جمعی قندی‌ها

11:55 - 1400/01/25
گزارش‌های مالی فصل سوم شرکت‌های گروه قندی در شرایطی منتشر شد که عمده این شرکت‌ها در پیش‌بینی جدید سود خود را نسبت به گزارش‌های قبلی افزایش داده‌اند.

تعدیل مثبت دسته‌جمعی قندی‌ها3