بازده 900 درصدی بورس از سال ۸۸ تاکنون

12:10 - 1400/01/25
متوسط بازده بورس از ابتدای سال 88 تاکنون نزدیک 900 درصد بوده، این ردحالی است که در مدت مشابه بازار پول؛ 300 درصد و بخش مسکن؛ 200 درصد بازده داشته است.

مشاور بانک مرکزی دیروز در حالی جزئیات جدیدی از بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها مطرح کرد که در حاشیه به آمار  جالبی نیز اشاره کرد. احمد بدری درباره عملکرد بازار پول در قیاس با بازار سرمایه گفت: از ابتدای سال ۸۸ تاکنون متوسط بازده بورس حدود ۹۰۰ درصد بوده است. حال در این دوره بازده بازار پول زیر ۳۰۰ درصد بود، در عین حال بخش مسکن نیز ۲۰۰ درصد رشد داشته است. به گفته وی قانون حاکم بر بازار سرمایه قانون اعداد بزرگ است و باید در درازمدت کارها را دنبال کرد.