مجوز مجلس برای انتشار اوراق بدهی

12:26 - 1400/01/25
 نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه 96 به دولت اجازه دادند در صورت حاصل نشدن درآمدهای ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت، از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی استفاده کند.

مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه)‌ با تصمیم درباره بند (ج) تبصره یک لایحه بودجه 1396 تصویب کرد: چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال 1396 کمتر از 105 هزار میلیارد ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت، از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی برای تامین مابه‌التفاوت حاصل شده اقدام کند.