صالحی نیا اعلام کرد:

رکود در ۵۰صنعت مرتبط با ساختمان

15:56 - 1400/01/25
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه صنایع مرتبط با ساختمان درگیر رکود هستند، گفت: تازمانی که مسکن از رکود خارج نشود، این صنایع هم رشد نمی‌کنند.

مهر: وی با بیان اینکه ما در صنایع پتروشیمی و صنایع پایین دستی، لوازم خانگی و فولاد و خودرو رشد تولید داشتیم، افزود: به هر حال وقتی این صنایع رشد می‌کنند، آمار کل رشد صنعت افزایش می‌یابد و آمار کلی ارائه می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه رشد منفی صنعت بیشتر در بخش صنایع مرتبط با ساختمان بوده است، اظهار داشت: به دلیل رکود در بخش مسکن، صنایع مرتبط با آن، رشد نداشته و درگیر رکود است.

صالحی نیا با بیان اینکه صنعت ساختمان حداقل با ۵۰ نوع صنعت مرتبط است، گفت: صنایع کاشی و سرامیک، لوله و پروفیل، لوازم آشپزخانه و خیلی از صنایع دیگر مرتبط با این بخش هستند که به دلیل رکود بخش مسکن، رشدی نداشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر صنایع مرتبط با بخش صنعت ساختمان متناسب با سایر بخش‌ها رشد نکرده است، اظهار داشت: بنابراین این صنایع مرتبط با سیاست‌هایی است که دولت در بخش مسکن دارد و تا زمانی که مسکن از رکود خارج نشود، این صنایع هم رشدی ندارند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که فعالان صنایع عنوان می‌کنند که بسته خروج از رکود دولت نتوانسته به تولید کمک کند، گفت: در حال حاضر ۷۵۰۰ واحد از فرآیند مستقیم وزارت صنعت و ۷۶۰۰ واحد هم از بانک‌ها این فرآیند را طی کرده و برای دریافت تسهیلات ثبت نام کردند.

.