سیر صعودی قیمت اوراق تسه

سه رکورد بی سابقه در بازار مسکن/نرخ سود وام 24 درصد شد

16:46 - 1400/09/23
هزینه وام مسکن در روزهای پایانی پاییز 1400 به سطح بی سابقه ای در دو سال اخیر رسید و سه رکورد مهم را از خود برجای گذاشت. در مهمترین آن ها در روز 21 آذرماه نرخ سود وام به سطح 24 درصد رسیده که حداقل در دو سال گذشته بی سابقه بوده است.

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اکو ایران، هزینه وام مسکن در هفته های اخیر در آذر ماه سیری صعودی داشته و در نهایت در روز بیست و یکم ماه آذر به بالاترین سطح خود در دو سال اخیر دست پیدا کرده است. 

 

این افزایش در سه متغیر مختلف از این اوراق سه رکورد بی سابقه را خلق کرد.به طورکلی اوراق بانک مسکن در جهت اخذ وام بین متاهلین و مجردین توزیع می شود. ارزش هر کدام از اوراق در بازار خرید و فروش وام مسکن کشف شده و اعتبار هرکدام از آنها 500 هزار تومان است. 

رکورد زنی هزینه وام مسکن در 21 آذر

هزینه هر کدام از اوراق در روز یکشنبه 21 آذر ماه برای نخستین بار در دو سال اخیر از مرز 100 هزار تومان فراتر رفته و رکوردی جدید را ثبت کرد  در ادامه این اتفاق موجب شد تا سقف وام برداشتی مجردین در این هفته نیز تغییر کرده و به بالاترین سطح خود برسد.

از آنجا که بانک مسکن مبلغ وام برای مجردین 140 میلیون تومان و برای متاهلین را 240 میلیون تومان اعلام کرده است، مجردها نیازمند خرید 280 ورق و متاهلین 480 ورق خواهند بود

بر این اساس هزینه وام مسکن برای مجردین در این روز برابر با 28 میلیون و 700 هزار تومان و برای متاهلین 49 میلیون و 200 هزار تومان ثبت شد. مسیر قیمت ها در این روزها روندی صعودی بوده که در نهایت منجر به ثبت رکوردی جدید شد.

بررسی آمار معاملات انجام شده در این روز نشان می دهد این افزایش قیمت در اثر مازاد تقاضای ایجاد شده در عرضه کمتر اوراق حاصل شده که در این روز موجب شد تا با رشد 4.8 درصدی در قیمت اوراق، تعداد معاملات ثبت شده در این بازار 21.2 درصد کاهش پیدا کند.

در ادامه از آن جا که متقاضیان وام برای دریافت وام ناچار به پرداخت دو هزینه هستند بنابراین نرخ سود آن ها نیز از میزان اسمی خود جدا شده و متناسب با قیمت اوراق تغییر خواهد کرد.

سه رکورد بی سابقه در بازار مسکن/نرخ سود وام 24 درصد شد3

سطح بی سابقه نرخ سود وام مسکن

با توجه به آن که متقاضیان وام مجبور به پرداخت دو هزینه همزمان برای دریافت وام مسکن هستند در نتیجه تغییرات در این میزان به نرخ سود نیز منتقل شده و با نوسان در هزینه هر برگ اوراق نرخ سود موثر نیز تغییرخواهد کرد.  

درهمین راستا محاسبات نشان می دهد نرخ سود وام مسکن در این روز به سطح 24 درصد رسیده و 6.5 واحد درصد از میزان اسمی اعلام شده بالاتر بوده است. متناظر با رکوردزنی ها در سایر متغیرهای وام مسکن در این بخش نیز نرخ سود وام سطح بی سابقه ای را در مقطع مشابه ثبت کرده است.

سه رکورد بی سابقه در بازار مسکن/نرخ سود وام 24 درصد شد11

رکوردزنی هزینه نهایی وام مسکن

پولی را که متقاضیان با توجه به شرایط اخذ این وام باید به بانک مسکن باز پرداخت کنند با توجه به قیمت هر کدام از اوراق تغییر می کند. بنابراین هزینه ای که مجردین باید در طول 12 سال بپردازند در روز 21 آذر ماه برابر با 188 میلیون و 800 هزار تومان و برای متاهلین معادل با 349 میلیون تومان محاسبه می شود. موازی با رکوردهای به ثبت رسیده در دو بخش نرخ سود و هزینه وام این رقم نیز در تاریخ دو ساله خرید و فروش اوراق تسه بی سابقه بوده است.

سه رکورد بی سابقه در بازار مسکن/نرخ سود وام 24 درصد شد9