بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار در سال ۱۴۰۲؛

برندگان و بازندگان بازار کار در 1402

12:24 - 1403/03/07
بررسی بازار کار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد نرخ بیکاری برای تمامی گروه‌های سنی و همچنین فارغ‌التحصیلان کاهشی بوده است.

مرکز آمار ایران در گزارشی، وضعیت نیروی کار را در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده است. بر اساس آمارهای اعلام شده نرخ بیکاری برای سه دسته «جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال»، «افراد ۱۸ تا ۳۴ سال» و «فارغ‌التحصیلان» در مقایسه با سال ۱۴۰۱ کاهشی بوده است.

کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به زیر ۱۲ درصد

بررسی‌ جدیدترین آمارهای این مرکز حاکی از آن است که نرخ بیکاری «جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال» در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۲.۶ درصد بوده که با کاهش ۱.۴ واحد درصدی به ۲۱.۲ درصد در سال گذشته رسیده است. به همین جهت می‌توان گفت وضعیت بیکاری جوانان در این بازه سنی نسبت به سال ۱۴۰۱ با بهبود مواجه شده است.

برندگان و بازندگان بازار کار در 14027

نرخ بیکاری در « گروه سنی ۱۸ تا ۳۴ سال» نیز وضعیت مشابهی را با گروه جوان تجربه کرده است. بررسی آمارهای بیکاری در این گروه سنی نشان می‌دهد نرخ بیکاری از نزدیک ۱۶.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۵.۲ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. به عبارتی ۱.۱ واحد درصد  کاهش در نرخ بیکاری این گروه سنی طی یک سال گذشته دیده می‌شود.

آخرین گروه مورد بررسی «فارغ‌التحصیلان دانشگاهی» هستند. نرخ بیکاری در این گروه نیز شاهد کاهش بوده است. بر اساس آمارها نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان از ۱۲.۹ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۱.۸ درصد در سال گذشته کاهش یافته که ۱.۱ واحد درصد ریزش را شاهد بوده است. در نتیجه می‌توان گفت بر اساس آمارها وضعیت کار برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ در مسیر بهبود قرار گرفته و مناسب‌تر شده است.

لذا به طور کلی می‌توان گفت نرخ بیکاری در سه دسته «جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال»، «افراد ۱۸ تا ۳۴ سال» و «فارغ‌التحصیلان» نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و بازار کار برای تمامی این گروه‌ها رو به بهبود رفته است.