تحلیل تکنیکال | قیمت زغال سنگ در آینده

15:04 - 1400/01/21
تحلیل تکنیکال قیمت زغال سنگ بررسی شد.
تحلیل تکنیکال | قیمت زغال سنگ در آینده
  • سمانه عاملی | تحلیلگر بازار

روند کلی قیمت هر تن زغال سنگ در بازار لندن، صعودی برآورد می‌شود. این کالا در چهار هفته گذشته از محدوده ۲۳ دلار و ۶۶ سنت به محدوده ۲۸ دلار و ۱۳ سنت رسید و کاهش حدود ۱۸ درصدی را تجربه کرد. در این میان تا محدوده حمایتی ۲۳ دلار نیز کاهش یافت و بعد از آن روند نزولی کوتاه مدت خود را به سمت بالا شکست، که این موضوع نشانه پایان اصلاح قیمتی بود و بعد از آن شاهد افزایش قیمت زغال سنگ بودیم. با توجه به نمودار می‌توان گفت سناریوی افزایش قیمت محتمل‌تر از سناریوی کاهش قیمت است.

این افزایش می‌تواند تا محدوده ۳۸ دلار ۵۰ سنت ادامه پیدا کند، ولی قبل از آن باید سقف قبلی یعنی محدوده ۳۰ دلار ۵۰ سنت به سمت بالا شکسته شود. برای شکسته شدن ناحیه سقف قبلی به سمت بالا، منطقه مقاومتی ۲۸ دلار و ۵۰ سنت در مسیر قرار دارند. در حال حاضر قیمت زغال سنگ در این محدوده بسیار مهم قرار دارد و در صورت عبور از آن سطح مقاومتی ۳۲ دلار و ۵۰ سنت، ۳۴ دلار و ۵۰ سنت و ۳۶ دلار به عنوان محدوده‌های مقاومتی می‌توانند مانع رسیدن قیمت به ناحیه ۳۸ دلار و ۵۰ سنت شوند.

در صورتی که قیمت زغال سنگ مسیر کاهش را در پیش گرفت، علاوه بر محدوده‌های حمایتی ۲۷ دلار و ۲۵ دلار، محدوده خط روند صعودی کوتاه مدت نیز می‌تواند مانع رسیدن قیمت به سطوح پایین‌تر مثل ۲۳ دلار شود.در صورت افزایش قیمت ها، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۳۰ دلار و ۵۰ سنت است. شکسته شدن این منطقه به سمت بالا امید‌ها را نسبت به ادامه روند صعودی افزایش داده و خریداران ریسک گریز را وارد بازار می‌کند.

بعد از عبور از این سطح، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند، محدوده ۳۴ دلار و ۵۰ سنت است. در صورت کاهش قیمت‌ها، محدوده خط روند میان مدت صعودی، می‌تواند نقش حمایتی بسیار خوبی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، نشانه نزولی نخواهد بود ولی ترس‌ها را از آغاز اصلاح قیمت‌ها افزایش خواهد داد.

محدوده خط روند صعودی برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت کاهش قیمت زغال سنگ، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۲۷ دلار است. در صورت ادامه کاهش قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۲۳ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس‌ها را برای تشکیل روند نزولی افزایش می‌دهد.