با اولین پیشبینی‌های 96 قیمت به درآمد بازار به 7رسید

آیا سهام جذاب می‌شود؟

12:24 - 1400/01/25
تا ساعت 19 امروز 237 شرکت بورسی و فرابورسی اولین پیشبینی درآمد سال 96 را روی «کدال» قرار دادند. در میان پیشبینی‌های ارائه‌شده 175 شرکت با تعدیل مثبت سودآوری مواجه شدند و 58 شرکت سود خالص مورد انتظار خود را از سال مالی 96 نسبت به آخرین پیشبینی‌های 95 کاهش دادند. تعدیلات مثبت شرکت‌های بورسی می‌تواند در تغییرات نسبت قیمت به درآمد بازار اثرگذار باشد. در این خصوص در شرکت‌های بورسی حدود 1900 میلیارد تومان به سود خالص بازار افزوده شده تا به این ترتیب نسبت P/E بورس تهران با افت حدود 0/3 واحدی مواجه شود و به سطح 7 برسد. اولین برآورد 237 شرکت در ادامه گزارش قابل مشاهده است.
آیا سهام جذاب می‌شود؟

گرچه کاهش نسبت قیمت به درآمد با رشد سودآوری شرکت‌های بورسی می‌تواند به جذابیت بازار سهام در مقایسه با بازارهای رقیب کمک کند، اما همچنان میزان بازدهی در این بازار نسبت به بازارهای رقیب کمتر بوده و این موضوع همچنان می‌تواند مانع از ورود نقدینگی به بازار سهام شود. در این خصوص اوراق با سود بالاتر از 20 درصد و همچنین بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی با در نظر گرفتن ریسک بازار سهام می‌تواند همچنان سدی در برابر رشد قیمتی سهام باشد. با این حال نکته مهمی که بعضا در گزارش برخی از گروه‌های بزرگ که اثر قابل توجهی بر سودآوری کل بازار دارند، بودجه‌های محافظه‌کارانه شرکت‌ها است. این موضوع خود می‌تواند نوید بخش کاهش نسبت قیمت بر درآمد طی سال مالی آتی باشد و در صورت تعدیل نرخ سود در بازارهای کم‌ریسک‌تر می‌توان انتظار افزایش جذابیت بازار سهام را داشت. در این میان میانگین نسبت قیمت به درآمد بازار در 11 ماه گذشته معادل 7.3 بوده است، این موضوع به انتظارات بازدهی بازار طی ماه‌های گذشته اشاره دارد. بر این اساس ممکن است بازار میل به سمت نسبت میانگین کوتاه مدت قیمت به درآمد با رشد ارزش بازار و قیمت سهام برآید. نکته قابل توجه دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد اختلاف فاحش نسبت قیمت به درآمد گروه‌های بورسی با یکدیگر است که می‌تواند در تعیین مسیر نقدینگی بازار اثرگذار باشد.       

در محاسبه نسبت قیمت به درآمد از لحاظ زیان شرکت‌ها در سودآوری بازار خودداری شده است.            

      آیا سهام جذاب می‌شود؟8      آیا سهام جذاب می‌شود؟14

     آیا سهام جذاب می‌شود؟17       آیا سهام جذاب می‌شود؟16