رشد تقاضای مسکن در آذر؛

کدام مناطق رکورد خرید مسکن را به ثبت رساندند؟

18:02 - 1400/10/08
اکو ایران:‌ بررسی تعداد معاملات مسکن در آذر ماه نشان می‌دهد که بیشترین معاملات در 17 ماه اخیر به ثبت رسیده است که حاکی از موج گسترده تقاضا در بازار مسکن است.

به گزارش دنیای بورس و به نقل از اکوایران، بررسی تعداد معاملات مسکن در آذر ماه نشان می‌دهد که بیشترین معاملات در 17 ماه اخیر به ثبت رسیده است. این رشد نشان از موج گسترده تقاضا در بازار مسکن دارد.

 

بر همین اساس نقدینگی وارد شده در بازار مسکن نیز به 27 میلیارد تومان رسیده و رشد 383 درصدی در مقایسه با سال قبل داشته که در 14 ماه گذشته بی‌سابقه بوده است.

منطقه 19 با افزایش 73 درصدی با بیشترین رشد معاملات را در آخرین ماه پاییز تجربه کرد. همچنین منطقه 22 با رشد 52 درصدی در جایگاه دوم افزایش معاملات مسکن قرار داشت. مناطق 2، 4، 5، 6، 10، 13، 14، 18، 19، 20، 21 و 22 در آذر ماه بیش از میانگین رشد معاملات مسکن افزایش معاملات را پشت سر گذاشت.

تنها منطقه‌ای که در آذر ماه خریداران خود را از دست داده ، منطقه 17 با رشد منفی 1.15 درصدی بود.

در این ماه منطقه 1 با ثبت 413 معامله مسکن نسبت به گذشته 23.65 درصد رشد معاملات را داشت. منطقه 2 با 829 معامله رشد 36.57 درصدی و منطقه 3 با ثبت  388 معامله مسکن رشد 26.59 درصدی را پشت سر گذاشت.

در آذرماه منطقه 5 همچنان رکورددار فروش بود و 1400 معامله مسکن در این منطقه ثبت شد که نسبت به یک ماه گذشته 38.48 درصد رشد معامله مسکن داشت. منطقه 4 با 809 معامله رشد 40.94 درصدی را پشت سر گذاشت.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آذرماه امسال حاکی از آن است که از مجموع 9772 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 33.2 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

 سهم مذکور در مقایسه با آذرماه سال قبال حدود 5.9 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در سایر گروه‌ها شامل 6 تا 10، 11 تا 15، 16تا20 و بیش از 20 سال ساخت افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آخرین ماه پاییز نشان نشان می‌دهد از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 14.3 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است .

همچنین مناطق 10 و 2 به ترتیب با اختصاص سهم 10 و 8.5 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته‌اند .در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 69 میلیون و 80 هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با 15 میلیون و 820 هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشته است.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در آذرماه حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 20 تا 25 میلیون تومانی به ازای هر متر مربع بنا با سهم 16.8 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی 15 تا 20 و 25 تا 30 میلیون تومانی به ترتیب با سهم‌های 16.2 و13.8 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که 61.9 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران معامله شده‌اند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 50 تا 60 متر مربع با سهم 15.9 درصد اختصاص داشته است.

کدام مناطق رکورد خرید مسکن را به ثبت رساندند؟17