رشد معاملات در دومین هفته کاری سال ۱۴۰۱؛

استارت افزایشی اوراق بدهی در بازار سهام

11:13 - 1401/01/19
اکوایران: در دومین هفته کاری فروردین ماه 1401 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام بیشتر شد و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق افزایش یافت.

به گزارش اکوایران، در هفته اخیر به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 28 درصد بود که نسبت به هفته پیشین افزایش چشمگیری داشته است. در اولین هفته کاری سال، سهم اوراق از معاملات بازار ثانویه 4 درصد بود.

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 182 هزار میلیارد تومان بود.

در هفته اخیر همزمان با رشد نسبی ارزش معاملات خرد سهام، میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق نیز افزایش داشته است. هفته گذشته میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 279 میلیارد تومان بود که در هفته اخیر به 46 هزار و 146 میلیارد تومان رسید که رشد 165 برابری را نشان می‌دهد.

روند هفته معاملات بازار ثانویه 

معاملات اوراق در هفته اخیر دو نیمه متفاوت داشت. در دو روز ابتدایی رشد کرد اما در دو روز پایانی به ارقام پائین‌تری سقوط کرد. 

روز یکشنبه 14 درصد از معاملات بازار به اوراق بدهی اختصاص داشت و روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 182 هزار و 927 میلیارد تومان بود که 95 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه ارزش معاملات اوراق 135 میلیارد تومان بود که 2 درصد از معاملات کل بازار را تشکیل داد و در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق به 299 میلیارد تومان رسید که 4 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود.

رشد ارزش معاملات سهام

در هفته اخیر شاهد رشد ارزش معاملات خرد سهام بودیم. در این هفته که شاخص بورس در مجموع 31 هزار و 653 واحد صعود کرد، میانگین ارزش معاملات خرد بورس به 6 هزار و 664 میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به رقم 4 هزار و 512 میلیاردی هفته پیشین، رشد 48 درصدی داشته است.