اتفاق عجیب در بازار پول

11:18 - 1401/03/17
در هفته های اخیر دو اتفاق مهم در بانک ها افتاد. حجم اوراق بدهی در بازار اولیه بالارفته و نرخ سود بازار باز نیز پس از هفته ها با 0.1 واحد درصد افزایش مواجه شد. اتفاقی که انتظار روند صعودی نرخ بهره را ترسیم می کرد. با این حال آمار اخیر بانک مرکزی نشان داد نرخ بهره از مسیر صعودی خود منحرف شده است. عامل چیست؟

به گزارش اکو ایران، روند نرخ سود بین بانکی در هفته دوم خرداد ماه مسیری نزولی به خود گرفته و از هفته پیش 0.04 واحد درصد کمتر شد. 

آن چه می تواند بر روی این نرخ تاثیر بگذارد معاملات بانک مرکزی در بازار باز  و بازار بین بانکی است. در این بازارها بانک مرکزی سعی می کند تا نقدینگی نهادهای مالی را مدیریت کند. این عمل همزمان از سوی این نهاد به نیت کنترل نرخ بهره بین بانکی نیز انجام شد. 

در همین راستا دولت برای مدیریت و نجات بورس بانک مرکزی را ملزم کرد تا نرخ سود بین بانکی را در این بازار کنترل کند. 

این نرخ قرار بود طبق پیشنهاد دولت در دی ماه سال گذشته در سقف 20 درصد قرار بگیرد که اکنون با این که نرخ سود بین بانکی مسیری کاهشی به خود گرفته اما هنوز این هدف محقق نشده است. 

یکی از سیگنال هایی که نشان دهنده این افت در بازار بین بانکی بوده افت اعتبارات قاعده مند در هفته های اخیر است. با این حال چند اتفاق مهم انتظار افزایشی را در رشد نرخ سود بین بانکی ترسیم کرده بود

اتفاق عجیب در بازار پول2

روند نرخ سود اوراق وتنظیم نرخ سود بازار باز

در هفته گذشته دو اتفاق مهم افتاد که انتظارات از نرخ بهره را ترسیم کرده بود.

در ابتدا بازار باز که بازاری برای بده بستان بانک ها و بانک های مرکزی بوده در این هفته ها روندی نزولی را در معاملات خود ثبت کرده و نرخ سود اوراق در آن افزایشی شده است.

در این بازار بانک مرکزی اوراق از بانک ها می خرد و نهادهای مالی فروشنده باید برگه های خرید خود را در هفت روز بعد با نرخ سود معلوم دوباره از بانک مرکزی خریداری کنند. این نرخ را بانک مرکزی تعیین می کند که به نوعی نماد هزینه تزریق پول در بانک ها نیز محسوب می شود.

از آن جا که نرخ سود در این بازار همواره مکانیزمی برای کنترل نرخ سود بین بانکی بوده و بانک مرکزی سعی می کند تا با کاهش بسط پول در این بازار و افزایش نرخ سود کوریدور نرخ بهره بین بانکی را تنظیم کند.

از سوی دیگر در بازار اولیه نیز اوراق بدهی دولتی در حجم بالایی به فروش رسید که انتظار روند فزاینده را در نرخ سود بین بانکی تداعی می کرد.

اتفاق عجیب در بازار پول6

تخمین اثر حجم اوراق بر نرخ سود بین بانکی

در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی به مشتریان خود یعنی بانک ها و بورس فروخته می شود. در این بازار نرخ سود به 21.68 درصد رسیده و حجم فروش اوراق تقریبا 6 هزار و 580 میلیارد تومان بوده است. 

فروش بالای اوراق در این بازار نشان می دهد از حجم بانک های دارای منابع مازاد کاسته شده و در نتیجه عرضه در بازار بین بانکی کاهش پیدا کرده است. در حالی که انتظار می رود کاهش عرضه در این بازار منجر به رشد نرخ سود بین بانکی شود اما نتیجه عکس آن بوده است. 

این اتفاق می تواند در نتیجه کاهش تقاضای بانک ها در این بازار باشد که اکنون سوال این جاست باوجود کاهشی بودن معاملات بازار باز چه دلیلی در پس کاهش تقاضا در این بازار بوده است

بررسی چرایی کاهش در نرخ سود بین بانکی

درهمین راستا بررسی معاملات بازار شبانه تا هفته دوم خرداد ماه نشان از کاهش سطح این دادوستد در هفته های اخیر داشته است. به طور کلی از نیمه اردیبهشت ماه تاکنون روند معاملات بانک مرکزی در بازار بین بانکی همواره به صورت هفتگی پایین تر از هزار میلیارد تومان بوده است. کاهش معاملات در کنار نصف شدن اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و روند کاهشی معاملات در بازار باز می تواند علامتی از بهبود وضعیت نقدینگی بانک ها باشد که در نهایت منجر به کاهش سطح معاملات در بازار شبانه شده است.  اتفاقی که می تواند نرخ سودبین بانکی را نیز تقلیل داده باشد.

دلیل این رویداد می تواند بهبود وضعیت نقدینگی بانک ها در این مدت بوده باشد که به معنای آن سات که یا بانک ها وام دهی های خود را کاهش داده اند یا نقدینگی وارد شده به این نهادهای مالی از مسیرهای دیگری صورت گرفته است. یکی از این مسیرها می تواند واریز 45 همتی یارانه در نهادهای مالی باشد

اتفاق عجیب در بازار پول15

 در همین رابطه: