تلاش خودرو برای ماندن در بورس

11:52 - 1402/05/21
شرکت ایران‌خودرو در سامانه کدال از نامه درخواست حضور این شرکت در بازار دوم بورس تهران خبر داده است. نماد خودرو در این نامه از سازمان بورس خواسته ضمن حمایت از این شرکت در خصوص عملیاتی کردن برنامه‌های ذکر شده در نامه تا زمان رفع موانع و حصول رسیدن نتایج این شرکت همچنان در بازار دوم بورس تهران فعالیت داشته باشد.

از جمله مواردی که ایران‌خودرو برای خروج از ماده 141 قانون تجارت در دست دارد، فروش خودرو در بورس کالا، اصلاح قیمت به‌منظور خروج از زیان، عرضه شرکت‌های غیر بورسی زیر مجموعه در بازار سرمایه، واگذاری دارایی‌های غیرمولد و همچنین اخذ مجوز افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم بوده است.

شرکت «به پرداخت ملت» در گزارش شش‌ماهه حسابرسی شده خود از درآمد عملیاتی 1885 میلیارد تومانی خبر داده است. این نماد سود ناخالص خود را 310 میلیارد تومان و سود خالص را 155 میلیارد تومان برای این دوره گزارش کرده است که با افت همراه شده است.

شرکت خمیرمایه رضوی اعلام کرده با توجه به اورهال شرکت از امروز 21 مرداد تا 29 مرداد تمامی فعالیت‌های شرکت متوقف خواهد شد.

گروه خودروسازی سایپا از پرداخت بخشی از مطالبات خود به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با انتقال "ساختمان آرژانتین" به ارزش 160 میلیارد تومان خبر داده است.