بررسی عملکرد مالی و شرایط بنیادی شرکت سایپا دیزل؛

سود و زیان سایپا دیزل در دو فصل اخیر

12:28 - 1402/12/07
شرکت سایپا دیزل در تابستان و پاییز امسال با وجود ثبت سود ناخالص، نتوانستند سود خالص به دست آورند. عملکرد خکاوه در تابستان و پاییز 1402 زیان خالص 46 میلیارد تومانی به همراه داشته است.

سهام شرکت سایپا دیزل در بازار پایه زرد فرابورس ایران با نماد خکاوه شناخته می‌شود. ارزش بازاری سهام شرکت سایپا دیزل در حال حاضر 5 هزار و 864 میلیارد تومان است و شرکت ستاره سفیران آینده با مالکیت بیش از 12 درصد از سهام خکاوه، سهامدار اصلی شرکت سایپا دیزل است و شرکت واسپاری توسعه گستر برنا و شرکت توسعه سرمایه رادین نیز دیگر سهامداران عمده خکاوه به شمار می‌روند.

شرکت سایپا دیزل در بین خودروسازانی که بزرگترین آن‌ها درگیر زیان انباشته هستند؛ سودآوری قابل توجهی دارد. در حال حاضر بهترین مجموعه‌های صنعت خودرو و ساخت قطعات را می‌توان شرکت‌هایی دانست که به ساخت خودرو سنگین اشتغال دارند. این مجموعه‌ها نیز در پاییز و تابستان امسال شرایط فروش مناسبی نداشته‌اند.

افزایش 28 درصدی درآمدزایی سایپا دیزل در 10 ماهه 1402

شرکت سایپا دیزل در سال جاری رشد درآمدی متناسبی را در نیمه اول سال پشت سر گذاشته است. شرکت سایپا دیزل در سال 1400 با هزار و 213 میلیارد تومان درآمد عملیاتی، به طور متوسط ماهانه 101 میلیارد تومان درآمدزایی کرده است. خکاوه در سال 1401 بیش از 229 درصد افزایش درآمدزایی داشت و با 4 هزار میلیارد تومان فروش به متوسط ماهانه 333 میلیارد تومانی دست پیدا کرد. بیشترین میزان فروش ماهانه شرکت سایپا دیزل در سال 1400 به اسفند ماه با 221 میلیارد تومان درآمد عملیاتی تعلق گرفت و در سال 1401 با 614 میلیارد تومان به اسفند ماه تعلق داشت.

 

چرا بازار سرمایه جان ندارد؟

شرکت سایپا دیزل در 10 ماهه طی شده از سال جاری نشان داده که عملکردی به نسبت بهتری به نسبت 10 ماهه ابتدایی سال قبل در زمینه درآمدزایی داشته است. این شرکت تا انتهای دی ماه امسال 3 هزار و 682 میلیارد تومان فروش داشته که به نسبت فروش 2 هزار و 881 میلیارد تومانی 10 ماهه ابتدایی سال 1401 رشد 28 درصدی و به زبان دیگر، افزایش 800 میلیارد تومانی داشته است. در این 10 ماهه، بیشترین میزان فروش به اردیبهشت ماه با 763 میلیارد تومان تعلق گرفته و بیشترین افزایش فروش ماهانه نسبت به ماه مشابه در سال قبل نیز به خرداد ماه با 530 درصد رشد تعلق گرفته است.

روند حاشیه سود خکاوه در دو سال اخیر

شرکت سایپا دیزل در پاییز امسال زیان خالص 16 میلیارد تومانی به ثبت رساند؛ در حالی که پاییز سال گذشته سود خالص 82 میلیارد تومانی به ثبت رساند. روند سودسازی فصل بهار سایپا دیزل نیز قابل توجه بوده است. شرکت سایپا دیزل در بهار امسال توانست 150 درصد بیشتر از بهار 1401 درآمدزایی کند و در نهایت سود خالص 136 میلیارد تومانی به ثبت رساند.

 سود و زیان سایپا دیزل در دو فصل اخیر9

شرکت سایپا دیزل در 9 ماهه سال جاری با رشد 35 درصدی درآمدزایی که به 3 هزار و 369 میلیارد تومان رسید؛ در حالی که 9 ماهه سال گذشته فروش 2 هزار و 488 میلیارد تومانی داشته، 72 درصد بیشتر از 9 ماهه سال قبل سود ناخالص و 345 درصد سود خالص بیشتر ساخته است. شرکت سایپا دیزل در 9 ماهه سال قبل 20 میلیارد تومان سود خالص ساخته بود که در 9 ماهه امسال به 89 میلیارد تومان سود خالص رسیده است.