نام گذاری معبری به نام شهید ابراهیم رییسی در پایتخت

16:35 - 1403/02/31
اکوایران: سخنگوی شورای شهرتهران گفت : معبری به نام شهید ابراهیم رییسی در پایتخت نام گذاری خواهد شد .

علیرض انادعلی در گفت و گو با اکو ایران درپاسخ به این پرسش که آیا معبری به نام شهید ابراهیم رئیسی در پایتخت نام گذاری می شود یا خیر گفت :‌صد در صد این اتفاق خواهد افتاد . اما در حال حاضر این اتفاق نخواهد افتاد . با توجه به جایگاه بالا و اهمیتی که دارد باید در زمان مناسب در خصوص انتخاب این معبر تصمیم گیری شود . 

 

او تاکید کرد : حتما در جلسات کمیته نام گذاری این موضوع بررسی می شود اما در زمان مناسب و با کار کارشناسی دقیق این اتفاق خواهد افتاد .